EGO PROTEGAM AD FINEM
Dienst Beveiliging en Bewaking

Klachten en opmerkingen.

In dien u een klacht of opmerking wilt maken over een medewerker of incident dan kunt u dat via het onderstaande formulier doen. Wij streven er naar om ten spoedigste uw klacht te beantwoorden. uw klacht word na ontvangst geverifieerd door contact op te nemen en hierna in behandeling genomen. Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijzen wij u naar (beleid klachten). 


Klachtenbeleid Dienst Beveiliging en Bewaking:

Artikel 1 Indiening van een klacht:
Personen worden aangemoedigd om klachten over ons personeel in te dienen via het daarvoor bestemde klachtenformulier.

Artikel 2 Behandeling van de klacht:
Elke klacht wordt serieus genomen en grondig onderzocht door ons interne klachtenteam.
Klachten worden binnen een maximale termijn van 8 weken beoordeeld.

Artikel 3 Beoordeling van de klacht:
Onze beoordeling richt zich op de gegrondheid van de klacht en eventuele noodzakelijke maatregelen.

Artikel 4 Maatregelen:
Indien de klacht gegrond wordt bevonden, worden passende maatregelen genomen om de kwestie op te lossen en herhaling te voorkomen.
Maatregelen kunnen variëren van aanvullende training voor het betreffende personeelslid tot disciplinaire actie, afhankelijk van de ernst van de klacht.

Artikel 5 Juridische consequenties:
Valse officiële klachten of meldingen kunnen leiden tot strafrechtelijke gevolgen wegens smaad en laster.

Artikel 6 Communicatie met de persoon:
Personen worden tijdig op de hoogte gebracht van de uitkomst van het klachtenonderzoek en de genomen maatregelen.
Ons klachtenbeleid is gericht op het waarborgen van de hoogste normen van professionaliteit en integriteit binnen ons personeelsbestand en het bieden van een effectief en rechtvaardig proces voor klachten van personen.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram